O festiwalu


tykocinkrol

Tykocin to perła baroku w koronie Podlasia. Te ciche i senne miasteczko, rozciągnięte na lewym brzegu Narwi, jest miejscem, gdzie przetrwał obraz dawnej polskiej osady, noszącej w swym kształcie urbanistycznym i architektonicznym dziedzictwo poprzednich epok.

Miasto lokowane w 1425 r., po stuletnim władaniu możnowładczego rodu litewskiego Gasztołdów, przekazane zostaje w 1542 r. królowi Zygmuntowi Staremu. Uchwałą sejmu walnego w Warszawie, w 1661 r., Tykocin i dobra tykocińskie otrzymał na dziedziczną własność Stefan Czarniecki, po którym tykocińska sukcesja przypadła rodzinie Branickich.

W wieku XIX kolejnymi dziedzicami Tykocina byli Potoccy i Rostworowscy. W czasie zaborów miasto znalazło się początkowo pod władzą Prus. W 1807 zostało objęte granicami Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. do odzyskania niepodległości należało do Królestwa Polskiego. Po II wojnie światowej, poważnie zniszczony, pozbawiony zgładzonej przez hitlerowców ludności żydowskiej oraz polskiej inteligencji, utracił prawa miejskie, stając się osadą. Prawa miejskie odzyskał w 1993 r.

Urok tego miasta i jego historia sprowokowały nas do zorganizowania festiwalu na miarę jego rangi. To właśnie tutaj Radio Nadzieja 103,6 FM zaprasza Państwa na królewskie śpiewanie. Spotkajmy się w Synagodze Wielkiej, tykocińskim Zamku, kościele Trójcy Przenajświętszej i Alumnacie.

Wyśpiewajmy razem… Tykocin.

Zapraszamy