Królewskie Śpiewanie!


slide1g

Tykocin to perła baroku w koronie Podlasia. To ciche i żyjące swoim spokojnym rytmem miasteczko, rozciągnięte na lewym brzegu Narwi. To miejsce, gdzie przetrwał obraz dawnej polskiej osady, noszącej w swym kształcie urbanistycznym i architektonicznym dziedzictwo poprzednich epok.

Miasto lokowane w 1425 r., po stuletnim władaniu możnowładczego rodu litewskiego Gasztołdów, przekazane zostaje w 1542 r. królowi Zygmuntowi Staremu. Uchwałą sejmu walnego w Warszawie, w 1661 r., Tykocin i dobra tykocińskie otrzymał na dziedziczną własność Stefan Czarniecki, po którym tykocińska sukcesja przypadła rodzinie Branickich. W wieku XIX kolejnymi dziedzicami Tykocina byli Potoccy i Rostworowscy. W czasie zaborów miasto znalazło się początkowo pod władzą Prus. W 1807 zostało objęte granicami Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. do odzyskania niepodległości należało do Królestwa Polskiego. Po II wojnie światowej, poważnie zniszczony, pozbawiony zgładzonej przez hitlerowców ludności żydowskiej oraz polskiej inteligencji, utracił prawa miejskie, stając się osadą. Prawa miejskie odzyskał w 1993 r.

Urok tego miasta i jego wyjątkowa historia sprawiły, iż w 2013 roku radiowe ścieżki przyprowadziły nas właśnie tutaj – do Tykocina. Radio Nadzieja od zawsze towarzyszy swoim słuchaczom, zarówno w czasie wytężonej pracy, jak i w czasie odpoczynku. I jak na porządną rozgłośnie przystało zapragnęliśmy zaprosić Państwa do wspólnego wypoczynku… w dobrym nastroju. I właśnie ta tykocińska osada urzekła nas tak bardzo, że w samym centrum wakacyjnego wypoczynku zapraszamy Państwa do udziału w Królewskim Śpiewaniu – festiwalu, który od kilku lat gromadzi wielbicieli poruszającej muzyki i pięknego śpiewu w murach Alumnatu i tykocińskiego kościoła parafialnego. A w tym wszystkim wspierają nas bardzo mocno gospodarze tego miejsca oraz zaprzyjaźnieni artyści na co dzień występujący na najważniejszych deskach teatralnych i operowych w Polsce i poza jej granicami.

Radio_Nadzieja_krzyweGorąco wierzymy, iż tykocińska gościnność, niekwestionowane walory historyczne i przyrodnicze regionu oraz głębokie doznania artystyczne sprawią, że już na zawsze na mapie Państwa wakacyjnych spotkań pojawią się słowa zapisane barokową czcionką… Tykocin. Królewskie Śpiewanie!

Radio Nadzieja 103,6 FM 🙂