Archiwum dnia: 17 lipca, 2013


O festiwalu

Tykocin to perła baroku w koronie Podlasia. Te ciche i senne miasteczko, rozciągnięte na lewym brzegu Narwi, jest miejscem, gdzie przetrwał obraz dawnej polskiej osady, noszącej w swym kształcie urbanistycznym i architektonicznym dziedzictwo poprzednich epok. Miasto lokowane w 1425 r., po stuletnim władaniu możnowładczego rodu litewskiego Gasztołdów, przekazane zostaje w […]